مشخصات عمومی


نام شرکت :

موج پردازش سامانه

نام مدیرعامل : سیدمهدی حسینی اندارگلی
تلفن : 011-32300838
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت : www.mojpardazesh.ir
پست الکترونیک : info@mojpardazesh.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی و پیاده سازی سیستم های مخابراتی و الکترونیکی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
011-32300838 : تلفن
: فکس
مازندران، بابل، خیابان ولی عصر، جنب گلستان 15، مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه