مشخصات عمومی


نام شرکت :

فراهوش دنا

نام مدیرعامل : محمد عوض بوشهری
تلفن : 0711- 2344300, 2344832, 2344100
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0711- 2344100
وبسایت : www.farahoosh.ir
پست الکترونیک : info@farahoosh.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۹


شرح مختصر فعالیت ها


ارایه دهنده اینرنت پر سرعت


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
(0711) 2344300, 2344832, 2344100 : تلفن
(0711)2344100 : فکس
شیراز، خیابان پوستچی، روبروی مرکز مخابرات ابوذر، ساختمان اهورا، طبقه 1، واحد 3


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه