مشخصات عمومی


نام شرکت :

پارس سل بین الملل

نام مدیرعامل : ناصر حسین اصفهانی
تلفن : 021-22674900 , 22230293، 22232763
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-22231542
وبسایت : www.parscellcom.com
پست الکترونیک : info@parscellcom.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و نگهداری سیستم های مخابراتی ( EPCM ) شامل لینک های NLOS, LOS، شبکه تلفن ثابت، موبایل و WLL، دکلهای مخابراتی و سیستم های تغذیه نیرو


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-88872585 , 88872171 : تلفن
021-88874279 : فکس
تهران، خیابان گاندی، کوچه یکم، پلاک ٢٤


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه