مشخصات عمومی


نام شرکت :

زر سیم خوی

نام مدیرعامل : امیر زین العابدین نوه سی
تلفن : 0461-2345757
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0461-2345757
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۵


شرح مختصر فعالیت ها


پیمانکار و مجری طرح های مخابراتی، کابلکشی خاکی، هوائی ، فیبر نوری و نگهداری شبکه کابل و هوائی مخابرات و خدمات پاسخگویی و تنظیمی و غیره، سوابق اجرائی از سال 1380 در کلیه زمینه های مخابراتی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0461-2345757 : تلفن
0461-2345757 : فکس
خوی، بلوار بهشتی، جنب اداره بازرگانی


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه