مشروح خبر


مانیتورینگ شبکه ایرانی
محصول شبکه نما شامل چندین بسته ی نرم افزاری کارا و مفید می باشد که کلیه نیازهای یک سرویس دهنده را در حیطه ی مدیریت و نظارت شبکه، پوشش میدهد. پایش پیوسته وپویای نودهای شبکه توسط این نرم افزار بصورت مکانیزه انجام شده و زمان و دانش نیروی انسانی صرف رفع مشکل در لایه های دیگر شبکه خواهد گشت. برای مطالعه بیشتر به سایت ما www.kayer.co.ir مراجعه فرمایید

لیست خبر ها
پشتیبانان پروژه